Képzési program

A képzés alapvető célja, hogy a közlekedési partnerek együttműködését és követendő magatartási szabályokat elsajátítsák.
A közlekedésben történő jogi- és kötelezettségi változások megkövetelik, hogy a későbbiek során önképzéssel tartsák szinten ismereteiket.

A képzési program „B” kategóriás képzésre irányul. A főoktatás keretében hatósági záróvizsgával fejeződnek be. Sikeressége esetén a Tanuló „Vezetői Engedély”-t kap. A képzésbe történő bekapcsolódás jogi feltételeit a 24/2005.(IV.21.) GKM. rendelet valamint a KAV Vizsgaszabályzata tartalmazza. A megszerezhető kompetenciát – vezethető járművek körét- 326/2011 (XII.28.) kormányhatározat szabályozza.

Képzési program a „Felnőttképzési szerződés, Tájékoztató, Vállalási feltételek és Képzési díjtáblázat” részletesen tartalmazzák a bekapcsolódás és részvétel feltételeit, képzési időt, tananyag egységeit és a modulok befejezését ismertető vizsgákra engedélyező feltételek teljesítését. Tartalmazza az előzetes tudásszint felmérést. /91 sz. azon./

A Képzési program komplex összefoglalója a tematikus követelményrendszernek. / ITM által kiadott Bizonylati Albumok - képzési rendeletek- tantervek valamint a KAV Vizsgaközpont Nonprofit Kft Vizsgaszabályzat 2/2020 (I.15.) Képzés létszáma igény szerint. Jellemzően egy-egy fővel indul. Teljesítmények értékelése részösszefoglaláskor, teszteken. Rendszeres ismétlések.
Szükség esetén konzultációval, tesztelési lehetőséggel.
E-Titán rendszerben folyamatosan értékelhető a haladás és fejlődés. Vizsgákkal zárul.
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek /laptopos- projektoros bemutatás, jóváhagyott oktatói programmal/ valamint az e-Titán oktatási anyagával minkét módban biztosítottak.
Elméleti oktatások helyszíne engedélyes és hirdetett aktuális helyek.
/pl.: Teljesen jellemző az e-learning képzés e-Titán rendszerrel. /
Az ITM által kiadott Képzési engedély feltételeinek teljes körűen megfelelnek.

Az iskola ügyviteli és üzleti dokumentumain a kapott engedély számát köteles használni!
Iskola azonosító: 7843
Fknysz:: B/2020/007225

Békéscsaba, 2021.01.01.

Dékány Zsigmond - iskolavezető